Testin Adı: MATRIS METALLOPROTEINAZ-9(MMP-9)
Sinonim: MMP-9
Çalışma Zamanı:
Sonuç Verme Zamanı:
Numune Türü: Serum, Donmuş (Mutlak)
Numune Miktarı: 1 Mililitre
Numune Kabı:
Numune Özellikleri: Birden fazla test istenildiğinde ayrı örnekler gönderilmelidir.
Son Numune Kabul Saati:
Hastanın Hazırlanması:
Çalışma Yöntemi: Bilinmiyor
Kullanımı:
Numune Stabilite Özellikleri: Dondurucu(- 20 °C) 30 Gün
Lab. Kodu: 6394