Testin Adı: MANTAR KULTURU(Balgam/ETA/BAL/Sinüs
Sinonim: FUNGAL KÜLTÜRÜ, FUNGUS KÜLTÜR
Çalışma Zamanı: Pazartesi,Salı,Çarşamba,Perşembe,Cuma
Sonuç Verme Zamanı: 9 gün sonra 18.00
Numune Türü: Balgam veya Bronkoalveoler Lavaj(BAL) veya Endotrakeal Aspirasyon
Numune Miktarı: N/A
Numune Kabı: Lam|Transport besiyeri (Stuart, Amies vb.)
Numune Özellikleri: Antifungal ilaç kullanımı testi etkileyeceğinden önerilmez. Hasta bilgisiyle çalışılabilir. Herhangi bir antifungal ilaç kullanımında tercihen ilacı kestikten 10 gün sonra numune alınması önerilir.
Son Numune Kabul Saati: 16:00
Hastanın Hazırlanması:
Çalışma Yöntemi: Kültür
Kullanımı: Klinik örnekte mantar izolasyon ve identifikasyonu.
Numune Stabilite Özellikleri:
Lab. Kodu: 4269