Testin Adı: LOKOSIT ALKALEN FOSFATAZ
Sinonim: LAP, LAP Skoru, LAPA, Nötrofil Alkalen Fosfataz)
Çalışma Zamanı: Perşembe
Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün 18:00
Numune Türü: Periferik Yayma Camı, Oda Isısı
Numune Miktarı: N/A
Numune Kabı:
Numune Özellikleri:
Son Numune Kabul Saati: 13:00
Hastanın Hazırlanması:
Çalışma Yöntemi: Mikroskobik İnceleme
Kullanımı: KML (Kronik myeloid lösemi) ile lökemoid reaksiyonun ayırıcı tanısında ve polisitemi vera ile sekonder polisiteminin ayırt edilmesinde kullanılır.
Numune Stabilite Özellikleri: Oda Isısı(20-25 °C) Süresiz
Lab. Kodu: 449