Testin Adı: LEPTOSPIRA IgM TARAMA
Sinonim: LEPTOSPIROSIS IgM
Çalışma Zamanı: Salı
Sonuç Verme Zamanı: 2-6 hafta
Numune Türü: Serum, –
Numune Miktarı: 1 Mililitre
Numune Kabı:
Numune Özellikleri:
Son Numune Kabul Saati: 11:30
Hastanın Hazırlanması: Tarama pozitif bulunur ise direkt doğrulama testine alınır ve ayrıca ücretlendirilir.
Çalışma Yöntemi: EIA
Kullanımı:
Numune Stabilite Özellikleri: Buzdolabı(2-8 °C) UYGUN
Lab. Kodu: 1085