Testin Adı: LEGIONELLA KULTURU
Sinonim: Legionella spp kültür
Çalışma Zamanı:
Sonuç Verme Zamanı:
Numune Türü: Su Numunesi, –
Numune Miktarı:
Numune Kabı:
Numune Özellikleri:
Son Numune Kabul Saati:
Hastanın Hazırlanması:
Çalışma Yöntemi: Kültür
Kullanımı: Legionella spp izole edilmesi ve tanımlanması için kullanılır.
Numune Stabilite Özellikleri:
Lab. Kodu: 1261