Testin Adı: LAKTOFERRİN KANTİTATİF
Sinonim: Lactoferrin IBD Scan FORWARD, Lactoferrin, QN, Stool
Çalışma Zamanı:
Sonuç Verme Zamanı:
Numune Türü: Gaita, Donmuş (Mutlak)
Numune Miktarı: 1 Gram
Numune Kabı:
Numune Özellikleri: Fiksatif veya koruyucu eklemeyiniz. Numune alındıktan sonra oda ısısndaki veya buzdolabı ısındaki süresi 48 saati geçmemelidir, hızlıca dondurulmalıdır.
Son Numune Kabul Saati:
Hastanın Hazırlanması:
Çalışma Yöntemi: EIA
Kullanımı:
Numune Stabilite Özellikleri:
Lab. Kodu: 8945