Testin Adı: ISAC 112 ALERJİ PANELİ
Sinonim:
Çalışma Zamanı: Cuma
Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün saat 18:00
Numune Türü: Serum, –
Numune Miktarı: 500 Mikrolitre
Numune Kabı:
Numune Özellikleri:
Son Numune Kabul Saati: 11:00
Hastanın Hazırlanması:
Çalışma Yöntemi: ISAC
Kullanımı: Çoklu sensitizasyon gösteren hastaların gerçek sensitizasyon profilinin belirlenmesinde, Şiddetli gıda reaksiyonları için potansiyel riskin saptanmasında, Tedaviye yetersiz yanıt veren hastalarda IgE antikor profilinin belirlenmesinde, Alerjiye sebep olan etkenlerin tam olarak tanımlanamadığında, Stabil olmayan astım, şiddetli egzama, kronik ürtiker, nedeni belirlenemeyebn gastrointestinal bozukluklarda, Her hastaya uygun bireysel tedavi yöntemi belirleme ve uygun tavsiyelerde bulunmada, Hedef alerjene maruz kalınmanın azaltılmasında, Toleransın gelişiminin takibinde (gıda alerjisi, spesifik immünoterapi), Optimize edilmiş bireysel tıbbi tedavi planlarının kolaylaştırılmasında (zaman ve doz), İmmünoterapiye karar vermede yardımcı olur.
Numune Stabilite Özellikleri:
Lab. Kodu: 6349