Testin Adı: INFLUENZA ANTJEN A+ B
Sinonim: İnfluenza hızlı test , İnfluenza kart test, İnfluenza rapid test
Çalışma Zamanı: Pazartesi,Salı,Çarşamba,Perşembe,Cuma,Cumartesi
Sonuç Verme Zamanı: 2 saat sonra
Numune Türü: Nazofarengeal Aspirasyon Materyali veya Nazofarenks Sürüntüsü veya Boğaz Sürüntüsü
Numune Miktarı: N/A
Numune Kabı:
Numune Özellikleri:
Son Numune Kabul Saati: 17:00
Hastanın Hazırlanması:
Çalışma Yöntemi: İmmunokromatografik
Kullanımı: Influenza hızlı tanısı
Numune Stabilite Özellikleri:
Lab. Kodu: 1983