Testin Adı: IMMUNFIKSASYON EF (Serum)
Sinonim:
Çalışma Zamanı: Pazartesi,Salı,Çarşamba,Perşembe,Cuma
Sonuç Verme Zamanı: Üç iş günü içerisinde
Numune Türü: Serum, –
Numune Miktarı: 750 Mikrolitre
Numune Kabı:
Numune Özellikleri: Standart numune hazırlama. Numunenin bulanık olmaması ve partikül içermemesi önemlidir. İleri düzeyde lipemik numuneler partikül içeren ya da mikrobiyolojik olarak kontamine olan numuneler çalışmaya uygun değildir.
Son Numune Kabul Saati: 10:00
Hastanın Hazırlanması:
Çalışma Yöntemi: Agaroz Jel Elektroforez
Kullanımı: Monoklonal gammopati varlığının tanısı ve tedaviye yanıtın takibi. İmmünoglobulin hafif ve ağır zincirlerin tiplendirilmesi.
Numune Stabilite Özellikleri: Buzdolabı(2-8 °C) 14 Gün
Lab. Kodu: 916