Testin Adı: IMMUNFIKSASYON EF (IgD ve IgE icin)
Sinonim:
Çalışma Zamanı: Pazartesi,Salı,Çarşamba,Perşembe,Cuma
Sonuç Verme Zamanı: 3 gün sonra 17.00
Numune Türü: Serum, –
Numune Miktarı: 1300 Mikrolitre
Numune Kabı:
Numune Özellikleri: Standart numune hazırlama. Numunenin bulanık olmaması ve partikül içermemesi önemlidir. İleri düzeyde lipemik numuneler partikül içeren ya da mikrobiyolojik olarak kontamine olan numuneler çalışmaya uygun değildir.
Son Numune Kabul Saati: 10:00
Hastanın Hazırlanması:
Çalışma Yöntemi: Agaroz Jel Elektroforez
Kullanımı: Serum İmmünfiksasyon çalışmasında incelenen IgG, IgA, ve IgM tipi immünglobulinler dışında nadir görülen IgD veya IgE’ye bağlı bir paraprotein varlığı şüphesinde bu olasılıkları araştırmak için kullanılır.
Numune Stabilite Özellikleri: Buzdolabı(2-8 °C) 14 Gün
Lab. Kodu: 1048