Testin Adı: IL28B/C3176T POLIMORFIZMI
Sinonim:
Çalışma Zamanı: Çarşamba
Sonuç Verme Zamanı: 1 gün sonra 18:00
Numune Türü: EDTA’lı Tam Kan, –
Numune Miktarı:
Numune Kabı:
Numune Özellikleri:
Son Numune Kabul Saati: 18:00
Hastanın Hazırlanması:
Çalışma Yöntemi: Real Time PCR
Kullanımı:
Numune Stabilite Özellikleri:
Lab. Kodu: 2651