Testin Adı: IKZF1 DELESYON DUPLIKASYON TESTI
Sinonim: IKAROS, ALL
Çalışma Zamanı:
Sonuç Verme Zamanı: 21 gün sonra 18.00
Numune Türü: EDTA’lı Tam Kan, Oda Isısı
Numune Miktarı:
Numune Kabı:
Numune Özellikleri:
Son Numune Kabul Saati: 12.00
Hastanın Hazırlanması:
Çalışma Yöntemi:  MLPA
Kullanımı: AKUT LENFOSİTER LÖSEMİDE PROGNOSTİK VE TEDAVİ TAKİBİNDE BİYOBELİRTEÇ OLARAK KULLANILIR
Numune Stabilite Özellikleri:
Lab. Kodu: 7291