Testin Adı: IgG 1
Sinonim: IgG subclass, Immunoglobulin G1, IgG1, IgG alt tipleri
Çalışma Zamanı: Pazartesi,Çarşamba,Cuma,Pazatesi
Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün 17.00
Numune Türü: Serum, –
Numune Miktarı: 900 Mikrolitre
Numune Kabı: Kırmızı kapak – Düz
Numune Özellikleri: Standart numune hazırlama. Numunenin bulanık olmaması ve partikül içermemesi önemlidir. İleri düzeyde lipemik numuneler partikül içeren ya da mikrobiyolojik olarak kontamine olan numuneler çalışmaya uygun değildir.
Son Numune Kabul Saati: 12:00
Hastanın Hazırlanması:
Çalışma Yöntemi: Nefelometri
Kullanımı: Humoral ve kombine immün yetmezliklerin değerlendirilmesinde, total IgG düzeyi normal ya da düşük bulunan ve immün yetmezlik bulguları gösteren hastaların değerlendirilmesinde
Numune Stabilite Özellikleri: Buzdolabı(2-8 °C) 8 Gün|Dondurucu(- 20 °C) 28 Gün
Lab. Kodu: 780