Testin Adı: IDRAR KULTURU ve KOB SAYIMI
Sinonim: Üriner kültür, İdrar kültürü, İdrar yolu infeksiyonu kültürü, Üriner infeksiyon kültürü, İYE kültürü
Çalışma Zamanı: Pazartesi,Salı,Çarşamba,Perşembe,Cuma,Cumartesi,Pazar
Sonuç Verme Zamanı: Ertesi gün 12.00
Numune Türü: İdrar, Orta idrar
Numune Miktarı: 500 Mikrolitre
Numune Kabı: Steril idrar kabı
Numune Özellikleri: -Temiz orta idrar (clean-catch midstream urine) örneği: En sık başvurulan örnek cinsidir ve rutin kullanım için önerilen örnek çeşididir. Örneğin alınmasından önce periüretral temizlik tavsiye edilmektedir: Kadınlarda; labialar el ile ayrılır ve bölge sabunlu iki farklı ped/bez ile önden arkaya doğru temizlenir. Ardından yine iki farklı ıslak bez kullanılarak bölge durulanır. Temizlik için dezenfektan kullanmaya gerek yoktur. Sünnetsiz erkeklerde; sünnet derisi el ile geriye doğru itilir ve glans penis sabunlu iki farklı ped/bez ile temizlenir. Ardından yine iki farklı ıslak bez kullanılarak bölge durulanır. Temizlik için dezenfektan kullanmaya gerek yoktur. Sünnetli erkeklerde böyle bir temizlik işlemine gerek yoktur. Temizliğin ardından idrarın ilk kısmı tuvalete atılır, orta kısmı steril kaba alınır son kısmı tekrar tuvalete atılır. İdrar kabındaki numune vakumlu steril tüplere aktarılarak laboratuvara ulaştırılır. -Suprapubik Aspirat: Klinikte hekim tarafından alınır. Örnek alınmasında altın standarttır. Ancak bebek ve küçük çocuklarda şüpheli sonuçların teyidi için nadiren kullanılır. -Kateter İdrar Örneği: Kateter hortumu bir klemp ile sıkıştırılır kateter hortumunun yüzeyi antiseptik çözelti ile silinir; steril enjektör ile kateter hortumuna girilerek örnek alınır. Hiçbir zaman torbadan örnek alınmaz. -Torba İdrar: Bebeklerde ve küçük çocuklarda kullanılır. Genital bölge sabun ve su ile yıkanır durulanır kurulanır. Steril idrar torbası bağlanarak idrar alınır. Torbanın dışkı ile bulaşı halinde yeni bir steril torba kullanılarak işlem yenilenir. -Diğer örnekler: Klinikte cerrahi müdahale ile alınan örneklerdir. İleal conduit, sitostomi, nefrostomi ve ürostomi bu örnek türleri arasındadır. Mesane yıkamasını takiben de örnek alınabilir. Alınan örnek en kısa sürede laboratuvara ulaştırılmalıdır. İdrar numuneleri oda sıcaklığında 2 saat, 4-8 °C’de 24 saat, borik asitli tüp içerisine alındığında 48 saat içerisinde laboratuvara ulaştırılmalıdır.
Son Numune Kabul Saati: 20:00
Hastanın Hazırlanması: *Ürogenital bölgenin kalabalık ve yüksek çeşitlilik arzeden bir mikroflora popülasyonuna sahip olması nedeniyle uygun alınmamış ve laboratuvara uygun süre ve koşullarda ulaştırılmamış örneklerden yapılan idrar kültürü çalışmalarından elde edilen sonuçlar bazen suboptimal olabilmektedir (flora kontaminasyonu, vb…). Bu yüzden numune alım ve transport koşullarına harfiyen uyulması önem arz etmektedir (Bkz. Numune Özellikleri > Numune Özelliği ve Hazırlanması). **Hastanın idrar verebilmek için test öncesinde bol miktarda sıvı tüketmesi sık karşılaşılan hatalı bir uygulamadır. Böylesi bir numune ile yapılacak çalışmada mikroorganizmalar dilüe olacak ve test sonuçları olumsuz etkilenebilecektir.
Çalışma Yöntemi: Kültür
Kullanımı: İdrar yollarında enfeksiyon nedeni olduğu düşünülen mikroorganizmaların tespiti, identifikasyonu ve miktarının belirlenmesi…
Numune Stabilite Özellikleri: Oda Isısı(20-25 °C) 2 Saat|Buzdolabı(2-8 °C) 1 Gün
Lab. Kodu: 111