Testin Adı: Hypersens. Pneumonitis FEIA Pan. II
Sinonim: Hypersensitivity Pneumonitis (HP) FORWARD
Çalışma Zamanı:
Sonuç Verme Zamanı:
Numune Türü: Serum, –
Numune Miktarı: 0,6 Mililitre
Numune Kabı: Altın Rengi Kapak – Silika Pıhtı aktivatör, polymer jel, (SST)|Kırmızı Gri Kapak – Silika Pıhtı aktivatör, 2x polymer jel, (SST)|Kırmızı kapak – Düz|Kırmızı Kapak – Silika Pıhtı aktivatör
Numune Özellikleri:
Son Numune Kabul Saati:
Hastanın Hazırlanması:
Çalışma Yöntemi: FEIA
Kullanımı: Hypersensitivite Penumonisinin değerlendirilmesi
Numune Stabilite Özellikleri: Buzdolabı(2-8 °C) UYGUN|Dondurucu(- 20 °C) UYGUN
Lab. Kodu: 5716