Testin Adı: Hypersens. Pneumonitis Avian Panel
Sinonim: Avian HP Panel FORWARD, Hypersensitivity Pneumonitis Avian Panel, Bird Fancier’s disease FORWARD, Pigeon Breeder’s disease FORWARD
Çalışma Zamanı:
Sonuç Verme Zamanı:
Numune Türü: Serum, –
Numune Miktarı: 3 Mililitre
Numune Kabı: Altın Rengi Kapak – Silika Pıhtı aktivatör, polymer jel, (SST)|Kırmızı Gri Kapak – Silika Pıhtı aktivatör, 2x polymer jel, (SST)|Kırmızı kapak – Düz|Kırmızı Kapak – Silika Pıhtı aktivatör
Numune Özellikleri:
Son Numune Kabul Saati:
Hastanın Hazırlanması:
Çalışma Yöntemi: İmmundifüzyon
Kullanımı: Kuş antijenlerine inhalasyon ve hassasiyete bağlı aşırı duyarlılık pnömonisi (HP). İmmünodifüzyon, çeşitli kuş türlerine karşı duyarlılık nedeniyle HP’li hastaların serumlarında presipitan antikorların varlığını değerlendirmek için kullanılır.
Numune Stabilite Özellikleri: Oda Isısı(20-25 °C) 1 Gün|Buzdolabı(2-8 °C) 365 Gün|Dondurucu(- 20 °C) 365 Gün
Lab. Kodu: 5717