Testin Adı: HOMOSİSTEİN (CMIA)
Sinonim:
Çalışma Zamanı: Pazartesi,Salı,Çarşamba,Perşembe,Cuma,Cumartesi
Sonuç Verme Zamanı: 4 saat sonra
Numune Türü: EDTA’lı Plazma, –
Numune Miktarı: 1200 Mikrolitre
Numune Kabı:
Numune Özellikleri:
Son Numune Kabul Saati: 18:00
Hastanın Hazırlanması:
Çalışma Yöntemi: CMIA
Kullanımı: Sistatyonin beta sentaz eksikliği (homosistinüri), metiyonin sentaz eksikliği veya metilentetrahidrofolat redüktaz yetersizliği gibi kalıtsal metiyonin metabolizma bozukluklarından şüphelenildiğinde tarama amacıyla kullanılabilir.
Numune Stabilite Özellikleri: Buzdolabı(2-8 °C) 14 Gün|Dondurucu(- 20 °C) 365 Gün
Lab. Kodu: 7566