Testin Adı: HİSTOPLAZMA/BLASTOMYCES, PCR
Sinonim: Histoplasma capsulatum/Blastomyces species Molecular Detection, PCR, Varies
Çalışma Zamanı:
Sonuç Verme Zamanı:
Numune Türü: Vücut Sıvısı, –
Numune Miktarı:
Numune Kabı:
Numune Özellikleri:
Son Numune Kabul Saati:
Hastanın Hazırlanması:
Çalışma Yöntemi: Real Time PCR
Kullanımı:
Numune Stabilite Özellikleri:
Lab. Kodu: 6333