Testin Adı: HIGH MOL. WEIGHT KININOGEN AKTIVITE
Sinonim: Yüksek Molekül Ağırlıklı Kininogen Aktivitesi
Çalışma Zamanı: Salı
Sonuç Verme Zamanı: 2-6 hafta
Numune Türü: Sitratlı Plazma, Donmuş (Mutlak)
Numune Miktarı: 2 Mililitre
Numune Kabı:
Numune Özellikleri: Örnek hemen santrifüj edilip sitratlı plazma, 1 mL”lik 2 tüpe ayrılarak dondurulmalı ve iki tüp olarak gönderilmelidir.
Son Numune Kabul Saati: 11:30
Hastanın Hazırlanması:
Çalışma Yöntemi: Bilinmiyor
Kullanımı:
Numune Stabilite Özellikleri: Dondurucu(- 20 °C) 30 Gün
Lab. Kodu: 8914