Testin Adı: HEMOPEKSIN
Sinonim: HEMOPEXIN
Çalışma Zamanı: Salı
Sonuç Verme Zamanı: 2-6 hafta
Numune Türü: Serum, –
Numune Miktarı: 1 Mililitre
Numune Kabı:
Numune Özellikleri:
Son Numune Kabul Saati: 11:30
Hastanın Hazırlanması:
Çalışma Yöntemi: Nefelometri
Kullanımı:
Numune Stabilite Özellikleri: Buzdolabı(2-8 °C) UYGUN
Lab. Kodu: 2980