Testin Adı: HEMOGLOBIN (Idrar)
Sinonim:
Çalışma Zamanı: Pazartesi,Salı,Çarşamba,Perşembe,Cuma,Cumartesi
Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün 18:00
Numune Türü: İdrar, Spot, –
Numune Miktarı: 900 Mikrolitre
Numune Kabı: Temiz kapalı kap
Numune Özellikleri:
Son Numune Kabul Saati: 13:00
Hastanın Hazırlanması:
Çalışma Yöntemi: Fotometrik ve Mikroskobik İnceleme
Kullanımı: hematüri ve intravasküler hemolizin taramasında kullanılır.
Numune Stabilite Özellikleri: Buzdolabı(2-8 °C) 1 Gün
Lab. Kodu: 1249