Testin Adı: HE4
Sinonim: Human Epididymis Protein 4, WFDC2
Çalışma Zamanı: Çarşamba
Sonuç Verme Zamanı: 4 saat sonra
Numune Türü: Serum, Oda Isısı
Numune Miktarı: 900 Mikrolitre
Numune Kabı: Kırmızı kapak – Düz
Numune Özellikleri:
Son Numune Kabul Saati: 17:00
Hastanın Hazırlanması: Yüksek dozda biotin (> 20 mg/gün) tedavi alan hastalarda son biotin uygulamasının ardından en az 24 saat geçmeden numune alınmamalıdır.
Çalışma Yöntemi: ECLIA
Kullanımı: Epitelyal over kanseri tedavisi almış hastaların hastalığın ilerlemesi ve rekürrensi yönünden takibinde yardımcı olarak kullanılır.
Numune Stabilite Özellikleri: Oda Isısı(20-25 °C) 5 Saat|Buzdolabı(2-8 °C) 2 Gün|Dondurucu(- 20 °C) 84 Gün
Lab. Kodu: 3601