Testin Adı: HbA1c
Sinonim: A1c_Glikolize Hemoglobin_Glycosylated Hemoglobin_Hemoglobin A1c_HgbA1c
Çalışma Zamanı: Pazartesi,Salı,Çarşamba,Perşembe,Cuma,Cumartesi,Pazar
Sonuç Verme Zamanı: 4 saat sonra
Numune Türü: EDTA’lı Tam Kan, –
Numune Miktarı: 1400 Mikrolitre
Numune Kabı:
Numune Özellikleri: Antikoagülanlı venöz veya kapiller kan kullanılabilir.
Son Numune Kabul Saati: 18:00
Hastanın Hazırlanması: Kısalmış eritrosit sağkalımı veya ortalama eritrosit yaşındaki azalma gibi herhangi bir neden eritrositlerin glikoza maruziyetini azaltacak ve bunun sonucunda, zaman ortalamalı kan glikoz düzeyi yüksek dahi bulunsa mmol/mol HbA1c değerleri (IFCC) ve % HbA1c değerleri (DCCT/NGSP) düşecektir. Eritrosit ömrünün kısalmasının nedenleri hemolitik anemi veya başka hemolitik hastalıklar, homozigot orak hücre özelliği, gebelik, yakın zamanda önemli miktarda veya kronik kan kaybı, vb. olabilir. Benzer şekilde, yakın zamanda yapılan kan transfüzyonları da mmol/mol HbA1c değerlerini (IFCC) ve % HbA1c değerlerini (DCCT/NGSP) değiştirebilir. Bu rahatsızlıkları olan hastalardan alınan HbA1c sonuçları yorumlanırken dikkatli olunmalıdır. Bu gibi rahatsızlıkların varlığında, diabetes mellitus tanısında HbA1c kullanılmamalıdır.
Çalışma Yöntemi: Türbidimetrik
Kullanımı:
Numune Stabilite Özellikleri: Oda Isısı(20-25 °C) 3 Gün|Buzdolabı(2-8 °C) 7 Gün
Lab. Kodu: 1008