Testin Adı: GLA GENİ DELESYON DUPLİKASYON ANALİZİ
Sinonim: GLA, Fabry hastalığı, alfa galaktozidaz , lizozomal
Çalışma Zamanı:
Sonuç Verme Zamanı: 21 gün sonra 18:00
Numune Türü: EDTA’lı Tam Kan, –
Numune Miktarı:
Numune Kabı:
Numune Özellikleri:
Son Numune Kabul Saati: 12.00
Hastanın Hazırlanması:
Çalışma Yöntemi:  MLPA
Kullanımı: Fabry hastalığında dizi analizi ile mutasyon saptanamayan olgularda, delesyon duplikasyon analizi yapılması önerilmektedir.
Numune Stabilite Özellikleri:
Lab. Kodu: 6443