Testin Adı: Gaucher ilişkili hastalıklar paneli
Sinonim: GBA, Aspartylglicosaminuria, Lizozomal Acid Lipase yetmezliği, Niemann Pick, Saposin C deficiency, AGA, LIPA, NPC2, NPC1, SMPD1, PSAP
Çalışma Zamanı:
Sonuç Verme Zamanı: 30 gün sonra 18.00
Numune Türü: EDTA’lı Tam Kan, –
Numune Miktarı:
Numune Kabı:
Numune Özellikleri:
Son Numune Kabul Saati: 12.00
Hastanın Hazırlanması:
Çalışma Yöntemi: NGS
Kullanımı: Gaucher/ atipik Gaucher fenotipindeki hastalarda ayırıcı tanı
Numune Stabilite Özellikleri:
Lab. Kodu: 6619