Testin Adı: GAMA-AMİNOBUTİRİK ASİT(GABA) BOS
Sinonim: GABA
Çalışma Zamanı: 2 haftada bir (Çarşamba)
Sonuç Verme Zamanı: 2 gün sonra 18:00
Numune Türü: BOS, Donmuş (Mutlak)
Numune Miktarı: 500 Mikrolitre
Numune Kabı:
Numune Özellikleri:
Son Numune Kabul Saati: 12:00
Hastanın Hazırlanması:
Çalışma Yöntemi: LC-MS
Kullanımı:
Numune Stabilite Özellikleri: Dondurucu(- 20 °C) 14 Gün
Lab. Kodu: 3842