Testin Adı: GALT AKTIVITESI TARAMA TESTI
Sinonim:
Çalışma Zamanı: Cuma
Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün 18:00
Numune Türü: Absorban Kağıda Emdirilmiş Tam Kan, –
Numune Miktarı: 2 Adet/1.5 cm dolu daire
Numune Kabı:
Numune Özellikleri:
Son Numune Kabul Saati: 12:00
Hastanın Hazırlanması:
Çalışma Yöntemi: FIA
Kullanımı: Test, yenidoğanın GALT eksikliği sonucu ortaya çıkan klasik galaktozemi açısından taranmasına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.
Numune Stabilite Özellikleri: Buzdolabı(2-8 °C) 15 Gün|Dondurucu(- 20 °C) 240 Gün
Lab. Kodu: 2403