Testin Adı: GALAKTOZ-1-FOSFAT URIDILTRANSFERAZ
Sinonim: G-1-PU, Galaktoz-1-fosfat üridil transferaz
Çalışma Zamanı: Salı
Sonuç Verme Zamanı: Ertesi gün 14.00
Numune Türü: EDTA’lı Tam Kan, –
Numune Miktarı: 500 Mikrolitre
Numune Kabı:
Numune Özellikleri:
Son Numune Kabul Saati: 12:00
Hastanın Hazırlanması:
Çalışma Yöntemi: Florimetrik
Kullanımı:
Numune Stabilite Özellikleri: Oda Isısı(20-25 °C) 14 Gün|Buzdolabı(2-8 °C) 28 Gün
Lab. Kodu: 1581