Testin Adı: GAITADA AMIP (Taze Diskida)
Sinonim: gaitada amip arama , Dışkıda amip , Dışkıda entemobea arama
Çalışma Zamanı: Pazartesi,Salı,Çarşamba,Perşembe,Cuma,Cumartesi,Pazar
Sonuç Verme Zamanı: 2 saat sonra
Numune Türü: Gaita, –
Numune Miktarı: 10 Gram
Numune Kabı: Ağzı kapaklı gaita kabı
Numune Özellikleri: Numune en geç 30 dakika içinde soğuğa maruz kalmadan laboratuvara ulaştırılmalıdır. Bu nedenle numunenin laboratuvarda verilmesi istenir. Entamoeba histolytica (Amip) muayenesi için hastanın 1690 kodlu ‘Gaitada Amip Antijeni E.histolytica’ testine yönlendirilmesi hem numune kolaylığı hem de analitik performans itibari ile avantajlıdır.
Son Numune Kabul Saati:
Hastanın Hazırlanması: Bebeklerden gaita numunesi alınırken bezin üzerine muşamba, naylon v.b. emici olmayan bir örtü örtülmesi veya hazır bezlerin sırt kısmı kullanılarak bebek dışkısını yapar yapmaz numunenin temiz bir kaba alınması önerilir.
Çalışma Yöntemi: Mikroskobik İnceleme
Kullanımı: Entomobea Hystolitica/dispar asemptomatik, doku invazyonsuz semptomatik veya doku invazyonlu semptomatik gibi farklı klinik tablolara neden olabilen protozoalardır. İnkübasyon periodları birkaç günden birkaç aya kadar değişebilmektedir. Ateş, karın ağrısı, kramplı daire, dışkıda kan ve mukus varlığı ile kendini gösterebilir. İntestinal invazyonla ülserlere neden olurlar. Ektraintestinal olarak en çok tutulan bölge karaciğerdir. Tanıda en sık kullanılan metod direk mikroskobik incelemedir.
Numune Stabilite Özellikleri: Oda Isısı(20-25 °C) 30 dakika
Lab. Kodu: 910