Testin Adı: GAITA KULTURU
Sinonim: Büyük abdest kültürü, Feçes kültürü, Dışkı kültürü, E. coli 0:157 H:7, Shigella kültürü, Salmonella kültürü, Tifo kültürü, Paratifo kültürü, Basilli dizanteri kültürü
Çalışma Zamanı: Pazartesi,Salı,Çarşamba,Perşembe,Cuma,Cumartesi,Pazar
Sonuç Verme Zamanı: 2 gün sonra 12.00
Numune Türü: Gaita, –
Numune Miktarı: 10 Gram
Numune Kabı: Ağzı kapaklı gaita kabı|Carry Blair transport besiyeri
Numune Özellikleri: -Örneğin, infeksiyonun akut safhasında (ilk 5 gün içerisinde) alınması önerilmektedir. Gaita numunesi herhangi bir temiz kaba alındıktan sonra (steril kap şart değildir) ucu pamuklu eküvyon çubuk gaita numunesinin varsa özellikle kanlı ve mukuslu bölgelerine yoksa değişik yerlerine batırılır. Eküvyon çubuk Carry Blair transport besiyerine alınarak laboratuvarımıza gönderilir. Kural olarak en kısa sürede gönderilmesi gerekmekle birlikte numune Carry-Blair transport besiyeri içine alındığında en az bir hafta süre stabildir ve kültür için kullanılabilir. Taşıma besiyerine alınmamış ve 2 saatten fazla beklemiş gaita numunesi uygun değildir. -Bebek bezinde gelen numuneler tercih edilmez. Gaitanın sıvı kısmını bebek bezinin emmesi halinde numune uygun değildir. Örnek almak için tuvalet kağıdı kullanılmamalıdır. Tuvalet kağıdının dokusunda bulunan bazı tuzlar, patojen olabilecek bakterilerin baskılanmasına neden olabilmektedir. -Duodenum örnekleri ve ilostomi – kolostomi torbalarından alınan örnekler ağzı kapaklı ve sızdırmaz kaplara ya da taşıma ortalmarına alınarak ulaştırılmalıdır.
Son Numune Kabul Saati: 20:00
Hastanın Hazırlanması: Bebeklerden gaita numunesi alınırken bezin üzerine muşamba, naylon v.b. emici olmayan bir örtü örtülmesi veya hazır bezlerin sırt kısmı kullanılarak bebek dışkısını yapar yapmaz numunenin eküvyonla Carry-Blair transport ortamı içerisine alınması önerilir.
Çalışma Yöntemi: Kültür
Kullanımı: Bakteriyel sindirim sistemi infeksiyonlarına (gastroenterit, kolit, dizanteri) neden olan etkenlerin tespitine yönelik bir testtir. Bu test ile örnekte Shigella ve Salmonella cinsi bakterilerin ve E. coli O:157 serotipinin varlığı araştırılmaktadır. Rutin gaita kültürü çalışmasının sonucunda bazı Yersinia, Aeromonas, Plesiomonas ve Vibrio türleri de tespit edilebilse de bu etkenlerden şüphelenilen durumlarda (örneğin deniz kabuklularının tüketilmesini takiben başlayan diyare öyküsü veya pirinç suyu gibi ishal varlığı gibi…) etkenlere spesifik ekimlerin yapılması gerekebileceğinden laboratuvar bilgilendirilmeli ve uygun çalışma kayıtları açılmalıdır (Gaitada Vibrio Kültürü, Gaitada Yersinia Kültürü). Campylobacter türleri ise rutin gaita kültürü çalışmalarında kullanılan ortamlarda üretilememektedir. Bu nedenle bu bakteriden şüphe duyulan durumlarda mutlaka “Gaitada Campylobacter Kültürü” çalışması planlanmalıdır.
Numune Stabilite Özellikleri: Oda Isısı(20-25 °C) 3 Gün|Buzdolabı(2-8 °C) 15 Gün
Lab. Kodu: 112