Testin Adı: FAKTOR (VII) INHIBITOR TARAMA
Sinonim:
Çalışma Zamanı: Perşembe
Sonuç Verme Zamanı: Ertesi gün 17.00
Numune Türü: Sitratlı Plazma, Donmuş (Mutlak)
Numune Miktarı: 1300 Mikrolitre
Numune Kabı:
Numune Özellikleri: Venöz kan numunesi açık mavi kapaklı %3.2 sodyum sitrat içermekte olan tüplere alınır. Tüp üretici tarafından bildirilen hacmine kadar doldurulmalıdır. Eksik ya da fazla alınan numunelerin sonuçları etkileyeceği akılda tutularak bu konuya özen gösterilmelidir. Doku tromboplastini tarafından koagülasyonun aktive edilmemesi için numunenin zorlanmadan ve optimum sürede alınması önemlidir. Numune alındıktan sonra tüp yavaşça 5-6 kez alt üst edilir. Numunede pıhtı varlığı gözle kontrol edilir. Trombositten fakir plazma hazırlamak için 1500 G’de 10 dakika santrifüj edilmesini takiben plazma bir pipet yardımı ile dikkatlice hücrelerden ayrılarak plastik bir tüpe alınmalıdır. Kesinlikle dökerek ayırmayınız. Plastik tüpe ayrılan plazma ikinci bir kez 1500 G’de 10 dakika santrifüj edildikten sonra alt kısmında yaklaşık 0.2 mL plazma bırakacak şekilde pipet yardımı ile ikinci bir plastik tüpe ayrılır. Santrifüj işleminin ardından plazma fibrin açısından kontrol edilmelidir. Fibrin içeren numuneler çalışmaya uygun değildir. Ayırma işleminin ardından istenen test/testlere göre en az 0.5 mL olmak üzere tüplere bölünerek gönderilir. 4 saat içerisinde laboratuvarımızda olamayacak numuneler en az -20’C’de dondurulmalı ve transferleri kuru buz ile yapılmalıdır.
Son Numune Kabul Saati: 12:00
Hastanın Hazırlanması:
Çalışma Yöntemi: Clotting Assay
Kullanımı: Faktör VII’ye karşı inhibitör varlığının PTZ mixing testi yapılarak taranması esasına dayanır. Test sonucu inhibitör varlığını dışlar ise Faktör VII inhibitörü ihtimalinden uzaklaşılır.
Numune Stabilite Özellikleri: Buzdolabı(2-8 °C) 4 Saat|Dondurucu(- 20 °C) 14 Gün
Lab. Kodu: 4049