Testin Adı: ESTRON (E1)
Sinonim: Estrone (E1), Serum, E1 (Estrone)
Çalışma Zamanı: Salı
Sonuç Verme Zamanı: 2-6 hafta
Numune Türü: Serum, –
Numune Miktarı: 1,2 Mililitre
Numune Kabı:
Numune Özellikleri: 2 saat içerisinde santrifuj edilerek hücrelerinden ayrılmalıdır.
Son Numune Kabul Saati: 11:30
Hastanın Hazırlanması:
Çalışma Yöntemi: LC-MS/MS
Kullanımı: Kadınlarda ve daha az oranda erkeklerde erken gelişmiş ve gecikmiş ergenlik teşhisi ve araştırmasının bir parçası olarak Şüpheli seks steroid metabolizması bozukluklarının (örn. Aromataz eksikliği ve 17 alfa-hidroksilaz eksikliği) tanı ve araştırmasının bir parçası olarak Postmenopozal kadınlarda ve daha az derecede yaşlı erkeklerde kırık riski değerlendirmesinde klinik değerlendirme, görüntüleme çalışmaları ve kemik mineral yoğunluğu ölçümüne ek olarak Postmenopozal kadınlarda düşük dozda kadınlık hormonu replasman tedavisinin izlenmesi Antiöstrojen tedavisinin izlenmesi (örneğin aromataz inhibitör tedavisi)
Numune Stabilite Özellikleri: Oda Isısı(20-25 °C) 28 Gün|Buzdolabı(2-8 °C) 28 Gün|Dondurucu(- 20 °C) 28 Gün
Lab. Kodu: 1081