Testin Adı: DIREKT STREP A SWAB TEST
Sinonim: Strep A antijen testi
Çalışma Zamanı: Pazartesi,Salı,Çarşamba,Perşembe,Cuma,Cumartesi,Pazar
Sonuç Verme Zamanı: Yarım saat sonra
Numune Türü: Boğaz Sürüntüsü, –
Numune Miktarı: N/A
Numune Kabı:
Numune Özellikleri: Rayon veya dakron uçlu eküvyon çubuklar ile boğaz sürüntüsü alınır. (Pamuk uçlu eküvyonlar tercih edilmez.) Numune alınan eküvyon steril boş bir tüpün içine yerleştirilerek analitik birime gönderilir. Transport besiyeri içine alınan numuneler uygun değildir. Numune alındığında hemen çalışılmak üzere süratle analitik birime iletilir. NOT: Beraberinde boğaz kültür numunesi alınması ve numune alış sırasının önce kültür örneği, sonra Direk Strep A swab test numunesi alınması şeklinde uygulanması gerekir.
Son Numune Kabul Saati: 20:00
Hastanın Hazırlanması:
Çalışma Yöntemi: İmmunokromatografik
Kullanımı: Boğaz sürüntüsünde doğrudan A grubu beta hemolitik streptococcuslara özgü karbohidrat antijeni varlığını aramak için kullanılır.
Numune Stabilite Özellikleri: Oda Isısı(20-25 °C) 2 Saat|Buzdolabı(2-8 °C) 2 Saat
Lab. Kodu: 500