Testin Adı: COPEPTIN proAVP
Sinonim: Copeptin proAVP, P
Çalışma Zamanı:
Sonuç Verme Zamanı:
Numune Türü: EDTA’lı Plazma, –
Numune Miktarı: 0,5 Mililitre
Numune Kabı:
Numune Özellikleri: Numuneyi santrifüj edin ve plazmasını başka bir tüpe ayırın, orijinal tüpte göndermeyin.
Son Numune Kabul Saati:
Hastanın Hazırlanması: Hasta en az 8 saat aç olmalıdır. Kesinlikle sıvı da tüketmemelidir (suda dahil).
Çalışma Yöntemi: IFA
Kullanımı:
Numune Stabilite Özellikleri: Buzdolabı(2-8 °C) 7 Gün|Dondurucu(- 20 °C) 30 Gün
Lab. Kodu: 6369