Testin Adı: COOMBS (Indirekt)
Sinonim: İndirek coombs , indirek aglütinasyon
Çalışma Zamanı: Pazartesi,Salı,Çarşamba,Perşembe,Cuma,Cumartesi
Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün 18.00
Numune Türü: Serum, –
Numune Miktarı: 500 Mikrolitre
Numune Kabı:
Numune Özellikleri: Kırmızı kapaklı tüpe venöz kan alınır, serumu ayrılır. Soğuk ortamda laboratuvara ulaştırılır. Mükerrer dondurulup çözdürmekten kaçınılmalıdır.
Son Numune Kabul Saati: 12:00
Hastanın Hazırlanması:
Çalışma Yöntemi: Konvansiyonel tüp yöntemi
Kullanımı: Rh(-) annede Rh antikorlarının varlığının ve düzeyinin belirlenmesi
Numune Stabilite Özellikleri: Oda Isısı(20-25 °C) 8 Gün|Buzdolabı(2-8 °C) 2 Gün|Dondurucu(- 20 °C) 14 Gün
Lab. Kodu: 379