Testin Adı: CMV PCR (Respiratuvar)
Sinonim: Sitomegalovirü_ TORCH_CMV
Çalışma Zamanı: Çarşamba
Sonuç Verme Zamanı: Ertesi gün 18.00
Numune Türü: Bronkoalveoler Lavaj(BAL), –
Numune Miktarı: 1000 Mikrolitre
Numune Kabı:
Numune Özellikleri:
Son Numune Kabul Saati: 13.00
Hastanın Hazırlanması:
Çalışma Yöntemi: Real Time PCR
Kullanımı: CMV enfeksiyonu tarama ve takip
Numune Stabilite Özellikleri: Oda Isısı(20-25 °C) 2 Saat|Buzdolabı(2-8 °C) 7 Gün|Dondurucu(- 20 °C) 30 Gün
Lab. Kodu: 2817