Testin Adı: CHLAMYDIA PCR
Sinonim: Chalmidya
Çalışma Zamanı: Çarşamba
Sonuç Verme Zamanı: Ertesi gün 18.00
Numune Türü: Sürüntü, –
Numune Miktarı: N/A
Numune Kabı: Cobas® PCR Swab kit (Sarı kapak)
Numune Özellikleri: Çalışma direk numunenin alındığı transport sıvısından yapılır. Örnek kaybı olması durumunda çalışma için kabul edilebilecek minimum miktar 3 mL”dir.
Son Numune Kabul Saati: 13.00
Hastanın Hazırlanması:
Çalışma Yöntemi: Real Time PCR
Kullanımı: Chlamidya enfeksiyonu tanı ve takibi
Numune Stabilite Özellikleri: Oda Isısı(20-25 °C) 365 Gün|Buzdolabı(2-8 °C) 365 Gün
Lab. Kodu: 1022