Testin Adı: CHLAMYDIA ANTIJEN (CARD -Idrar)
Sinonim: Chlamydia trachomatis
Çalışma Zamanı: Pazartesi,Salı,Çarşamba,Perşembe,Cuma,Cumartesi
Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün saat 18:00
Numune Türü: İdrar, –
Numune Miktarı: 30 Mililitre
Numune Kabı:
Numune Özellikleri: İdrar en az iki saat mesanede beklemiş olmalıdır. Sadece erkeklerden idrar örneği kabul edilebilir.
Son Numune Kabul Saati: 16:30
Hastanın Hazırlanması:
Çalışma Yöntemi: İmmunokromatografik
Kullanımı: Chlamydia enfeksiyonunun teşhisine yardımcı olmak için idrar örneklerinde Chlamydia trachomatis’in kalitatif tespiti için hızlı bir testtir.
Numune Stabilite Özellikleri: Buzdolabı(2-8 °C) 1 Gün
Lab. Kodu: 9026