Testin Adı: CD34+HLADR, Kemik İliği
Sinonim:
Çalışma Zamanı:
Sonuç Verme Zamanı:
Numune Türü: EDTA’lı Kemik İliği Aspirasyon Materyali, –
Numune Miktarı:
Numune Kabı:
Numune Özellikleri:
Son Numune Kabul Saati:
Hastanın Hazırlanması:
Çalışma Yöntemi: Flowsitometri
Kullanımı:
Numune Stabilite Özellikleri:
Lab. Kodu: 7209