Testin Adı: CD 99
Sinonim:
Çalışma Zamanı:
Sonuç Verme Zamanı:
Numune Türü: Heparinli ve EDTA’lı Kemik İliği Aspirasyon Materyali, Oda Isısı (Mutlak)
Numune Miktarı:
Numune Kabı:
Numune Özellikleri:
Son Numune Kabul Saati:
Hastanın Hazırlanması:
Çalışma Yöntemi: Flowsitometri
Kullanımı:
Numune Stabilite Özellikleri: Oda Isısı(20-25 °C) 3 Gün|Buzdolabı(2-8 °C) 3 Gün
Lab. Kodu: 6471