Testin Adı: CANDIDA TUR AYIRIMI
Sinonim: Candida tiplendirme , Candida albicans , Candida glabrata, Candida tropicalis, Candida lusitaniae, Candida krusei, Candida parapsilosis
Çalışma Zamanı: Pazartesi,Salı,Çarşamba,Perşembe,Cuma,Cumartesi,Pazar
Sonuç Verme Zamanı:
Numune Türü: Maya Suşu, –
Numune Miktarı: N/A
Numune Kabı: Transport besiyeri (Stuart, Amies vb.)
Numune Özellikleri: Tür ayrımı yapılacak candida suşu ortam ısısında veya soğuk ortamda uygun katı besiyeri /plak veya transport besiyeri içinde laboratuvara gönderilebilir.
Son Numune Kabul Saati:
Hastanın Hazırlanması:
Çalışma Yöntemi: MALDI-TOF MS
Kullanımı: Kültürde izole edilen Candida suşunun tür düzeyinde identifikasyonu.
Numune Stabilite Özellikleri: Oda Isısı(20-25 °C) Uygun|Buzdolabı(2-8 °C) Uygun
Lab. Kodu: 1012