Testin Adı: Campylobacter Seroloji Tanısı C.jejuni, C. Fetus
Sinonim: C.jejuni, C. Fetus
Çalışma Zamanı:
Sonuç Verme Zamanı:
Numune Türü: Serum, –
Numune Miktarı: 1 Mililitre
Numune Kabı:
Numune Özellikleri:
Son Numune Kabul Saati:
Hastanın Hazırlanması:
Çalışma Yöntemi: Complement Fixation (CF)
Kullanımı:
Numune Stabilite Özellikleri: Buzdolabı(2-8 °C) Uygun
Lab. Kodu: 7140