Testin Adı: CALPROTECTIN HIGH RANGE
Sinonim: Dışkıda kalprotektin tayini (yüksek düzey), Fekal kalprotektin tayini (yüksek düzey), Gaitada kalprotektin tayini (yüksek düzey), Dışkıda S100 proteini (yüksek düzey), Dışkıda S-100 proteini (yüksek düzey)
Çalışma Zamanı: Pazartesi,Salı,Çarşamba,Perşembe,Cuma
Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün saat 18:00
Numune Türü: Gaita, –
Numune Miktarı: 20 Gram
Numune Kabı: Ağzı kapaklı gaita kabı
Numune Özellikleri: Gaita numunesi temiz bir kaba alınır. Numuneler oda sıcaklığında 3 gün, 2-8°C’de 6 gün saklanabilir. Örnekler dondurulmamalıdır.
Son Numune Kabul Saati: 12:00
Hastanın Hazırlanması:
Çalışma Yöntemi: LFA
Kullanımı: Fekal calprotectin nötrofil kaynaklı bir proteindir ve bağırsak mukozasındaki inflamasyonun bir göstergesidir. Bu test, dışkıda calprotectin proteininin tayini ve bağırsaklarda inflamasyon ile giden tabloların diğer tablolardan ayrılması için kullanılır. Calprotectin high range çalışmasında kullanılan kitin linear aralığı 67-2153 µg/g olup, diğer calprotectin kiti ile >300 µg/g olarak raporlanan örneklerin kantitasyonu için kullanılmaktadır.
Numune Stabilite Özellikleri: Buzdolabı(2-8 °C) 6 Gün|Oda Isısı(20-25 °C) 3 Gün
Lab. Kodu: 4660