Testin Adı: C4b-BAĞLAYICI PROTEİN
Sinonim: COMPLEMENT
Çalışma Zamanı:
Sonuç Verme Zamanı:
Numune Türü: Serum, Donmuş (Mutlak)
Numune Miktarı: 1 Mililitre
Numune Kabı:
Numune Özellikleri:
Son Numune Kabul Saati:
Hastanın Hazırlanması:
Çalışma Yöntemi: İmmundifüzyon
Kullanımı:
Numune Stabilite Özellikleri: Dondurucu(- 20 °C) UYGUN
Lab. Kodu: 5575