Testin Adı: C1 ESTERAZ INHIBITOR
Sinonim: C1 Esteraz İnhibitör Kantitatif, C1 INH, C1 İnaktivatör, C1 Esteraz İnhbitör Antijen
Çalışma Zamanı: Pazartesi,Çarşamba,Cuma
Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün 17.00
Numune Türü: Serum, –
Numune Miktarı: 900 Mikrolitre
Numune Kabı: Kırmızı kapak – Düz
Numune Özellikleri: Standart numune hazırlama. Numunenin bulanık olmaması ve partikül içermemesi önemlidir. İleri düzeyde lipemik numuneler partikül içeren ya da mikrobiyolojik olarak kontamine olan numuneler çalışmaya uygun değildir.
Son Numune Kabul Saati: 13:00
Hastanın Hazırlanması:
Çalışma Yöntemi: Nefelometri
Kullanımı: Serumda C1 Esteraz İnhibitör Antijeni düzeyini kantitatif olarak ölçer. Herediter Anjiyoödem tanısı, tedaviye yanıtın takibinde kullanılır.
Numune Stabilite Özellikleri: Buzdolabı(2-8 °C) 7 Gün|Dondurucu(- 20 °C) 365 Gün
Lab. Kodu: 670