Testin Adı: C-PEPTİT SERUM AÇLIK
Sinonim: C Peptide Connecting Peptide of Insulin, C Peptide, Connecting Peptide of Insulin
Çalışma Zamanı: Pazartesi,Salı,Çarşamba,Perşembe,Cuma,Cumartesi,Pazatesi
Sonuç Verme Zamanı: 4 saat sonra
Numune Türü: Serum, Oda Isısı
Numune Miktarı: 1500 Mikrolitre
Numune Kabı: Kırmızı kapak – Düz
Numune Özellikleri: Pıhtılaşmanın tamamlanması için tüpler oda sıcaklığında 30 dakika bekletilmelidir. Santrifüj öncesi bekleme süresi 2 saati geçmemelidir. Örnek 5 – 10 dakika 1000 – 1300 g arasında santrifüj edilmelidir. Santrifüj edildikten sonra jel içeren tüplerin dondurulması önerilmemektedir.
Son Numune Kabul Saati: 17:00
Hastanın Hazırlanması: 8 -10 saatlik açlık gerektirir. 2 yaşından küçük çocuklarda numune beslenme saatinin hemen öncesinde alınmalıdır. Yüksek dozda biotin (> 20 mg/gün) tedavi alan hastalarda son biotin uygulamasının ardından en az 24 saat geçmeden numune alınmamalıdır.
Çalışma Yöntemi: ECLIA
Kullanımı: Hipogliseminin tanısal tetkikinde, Gizli insülin uygulanmasına bağlı yapay (factitious) hipoglisemi tanısında, Muhtemel insulinoma değerlendirmesinde, tanısal İnsülinin indüklediği hipoglisemi testi (C peptid supresyon testi) sırasında endojen insülin salınımının varlığı veya fizyolojik baskılanmasının göstergesi olarak kullanılır. İnsülin tedavisi alan veya insülin otoantikorları tespit edilen bazı diabetik hastalarda insülin salınım rezervinin değerlendirilmesi, pankreatik ve adacık hücreli transplant fonsiyonunun takibi ve preklinik veya çok erken evre tip 1 diabetes mellitus gelişiminin yavaşlatılması için uygulanan immünmodülatör tedavinin takibi amaçlarıyla kullanılır.
Numune Stabilite Özellikleri: Oda Isısı(20-25 °C) 4 Saat|Buzdolabı(2-8 °C) 1 Gün|Dondurucu(- 20 °C) 30 Gün
Lab. Kodu: 3118