Testin Adı: BIKARBONAT (HCO3)
Sinonim:
Çalışma Zamanı:
Sonuç Verme Zamanı:
Numune Türü: Heparinli Plazma, –
Numune Miktarı:
Numune Kabı:
Numune Özellikleri: Numune detay bilgileri için testin içinde yer aldığı makro teste bakınız. Laboratuvara hızlı bir şekilde ulaştırılamayacağı durumlarda, hava ile herhangi bir temas olmaması için numune tam kan halinde bekletilmeli ve gönderilmelidir.
Son Numune Kabul Saati:
Hastanın Hazırlanması:
Çalışma Yöntemi: ISE, Direk
Kullanımı:
Numune Stabilite Özellikleri:
Lab. Kodu: 6168