Testin Adı: BETA-CROSSLAPS (Beta-CTx)
Sinonim: B-CTx_Beta CrossLaps_C-Telopeptid_C-terminal (karboksiterminal)_CTx_kollajen çapraz bağları, B-CTx, Beta CrossLaps, Beta-CTx, C-Telopeptide, C-terminal collagen crosslinks, Carboxy terminal collagen crosslinks, CTx
Çalışma Zamanı: Çarşamba
Sonuç Verme Zamanı: 4 saat sonra
Numune Türü: EDTA’lı Plazma, Oda Isısı
Numune Miktarı: 900 Mikrolitre
Numune Kabı: Mor Kapak – K2-EDTA|Mor Kapak – K3-EDTA
Numune Özellikleri:
Son Numune Kabul Saati: 17:00
Hastanın Hazırlanması: Kan alımının sabah açlığını takiben alınması önerilir. Bu testin 12 saat öncesinde biotin veya vitamin B7 içeren multivitamin veya diyet destek ürünleri alınmamalıdır. Serum ß-CTx konsantrasyonu bir ölçüye kadar günlük ritme bağlı olduğundan, uzun süreli incelemelerde numuneler her zaman başlangıç numunesi ile aynı koşullarda alınmalıdır
Çalışma Yöntemi: ECLIA
Kullanımı: Osteopeni tanısı almış bireylerde ve osteoporoz tedavisi alan postmenapozal kadınlarda kullanılan antirezorptif tedavilerin ( örn: bifosfonatlar ve hormon replasman tedavisi) takibinde ve artmış kemik yıkımı ile ilişkili tıbbi durumların tanısında yardımcı olarak kullanılır.
Numune Stabilite Özellikleri: Oda Isısı(20-25 °C) 1 Gün|Buzdolabı(2-8 °C) 8 Gün|Dondurucu(- 20 °C) 3 Ay
Lab. Kodu: 2426