Testin Adı: BETA-2 TRANSFERRIN
Sinonim:
Çalışma Zamanı: Pazartesi,Salı,Çarşamba,Perşembe,Cuma,Cumartesi
Sonuç Verme Zamanı: Ertesi gün 18.00
Numune Türü: Vücut Sıvısı ve Serum
Numune Miktarı: N/A
Numune Kabı:
Numune Özellikleri: Sıvı taze ve akışkan olmalı, mümkünse kanlı olmamalı, soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir. Burun akıntısı toplamak için 8-12 saat süreyle bekletilen tamponlar steril idrar kabına alınarak gönderilebilir. Hasta için negatif kontrol ve transferrin için rastlanabilecek genetik varyantların kontrolü amacıyla akıntı numunesi ile birlikte hasta serumunun da gönderilmesi önerilmektedir. Numune kabulü sırasında serum numunesi gelmemişse gelir gelmez çalışma birimine ulaştırılmalıdır.
Son Numune Kabul Saati: 10:00
Hastanın Hazırlanması: Beta-2 transferrinin oda sıcaklığında stabil olmadığı akılda tutulmalı, örnek toplanması ve transportu sırasında buzdolabı koşullarında bulunmasına özen gösterilmelidir. Numunenin dilüsyonuna yol açacak işlemlerden kaçınılmalıdır. Burun akıntısı toplanırken 8-12 saat kalacak burun tamponu konması numune alımını kolaylaştırabilir. Bu durumda tamponlar alındıktan sonra (eğer sağ ve sol varsa ayrı ayrı kaplara alınmalı ve kaplar işeretlenmeli) tercihan steril idrar kabına konmalı ve ağzı sıkıca kapatılarak soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir.
Çalışma Yöntemi: Agaroz Jel Elektroforez
Kullanımı: Başta burun ve kulak akıntıları olmak üzere vücut sıvılarında BOS kontaminasyonunun araştırılması
Numune Stabilite Özellikleri:
Lab. Kodu: 1947