Testin Adı: BENZODIAZEPINLER
Sinonim: ALPRAZOLAM, BROMAZEPAM, CHLORDIAZEPOXIDE, CLOBAZAM, CLONAZEPAM, CLORAZEPATE, CLOTIAZEPAM, DESMETHYLDIAZEPAM (NORDAZEPAM), DIAZEPAM, ESTAZOLAM, FLUNITRAZEPAM, FLURAZEPAM, LOFLAZEPATE, LOPRAZOLAM, LORAZEPAM, LORMETAZEPAM, MEDAZEPAM, MIDAZOLAM, NITRAZEPAM, OXAZEPAM, PRAZEPAM, TEMAZEPAM, TETRAZEPAM, TRIAZOLAM, ZOLPIDEM, ZOPICLONE
Çalışma Zamanı: Salı
Sonuç Verme Zamanı: 2-6 hafta
Numune Türü: Serum, Donmuş (Mutlak)
Numune Miktarı: 1 Mililitre
Numune Kabı:
Numune Özellikleri:
Son Numune Kabul Saati: 11:30
Hastanın Hazırlanması:
Çalışma Yöntemi: LC-MS/MS
Kullanımı:
Numune Stabilite Özellikleri: Dondurucu(- 20 °C) UYGUN
Lab. Kodu: 1047